Al meer dan tien jaar verzorg ik introductiecursussen voor nieuwe medewerkers in de corporatiesector. Eén van de belangrijkste onderwerpen in deze cursus is de toekomstvisie op de corporatiesector. Tien jaar geleden wist ik daar nog een leuk verhaal van te maken, maar tegenwoordig niet meer. De woningmarkt zit op slot, de financiële positie van corporaties staat onder druk, het imago is slecht en er komt een parlementaire enquête. Bij de aankomende  verkiezingen worden de woningmarkt in het algemeen en de positie van corporaties in het bijzonder belangrijke thema’s. De toekomst van de sector? Wie het weet mag het zeggen! Het enige wat we zeker weten, is dat er al veel is veranderd en dat er nog veel meer gaat veranderen.

Wat deze onzekerheid voor medewerkers van corporaties betekent, is vreemd genoeg een stuk duidelijker. Op de eerste plaats dat het leren omgaan met veranderingen een heel belangrijke vaardigheid  is geworden. De vier belangrijkste veranderingen waar men mee moet leren omgaan, worden hieronder toegelicht:

Baanonzekerheid

Nog niet zo heel lang geleden betekende een baan bij een woningcorporatie een baan voor het leven. Die tijd is voorbij. Als corporaties bezuinigen, kleiner worden of zich concentreren op kernactiviteiten, dan heeft dit gevolgen. Ook medewerkers die goed functioneren kunnen tegenwoordig bij reorganisaties hun baan verliezen.

Meer met minder

Van medewerkers wordt steeds meer verwacht. Na reorganisaties moet het werk vaak door minder mensen worden gedaan. Dit betekent een hogere werkdruk met vaak bredere takenpakketten. Het leren van nieuwe kennis en vaardigheden is dan noodzakelijk. Daarbij horen ook professionele vaardigheden. De moderne werknemer organiseert zijn eigen werk. Dat is een klus op zichzelf, want de werklast is zo groot dat het werk nooit af is. Er zijn zaken die snel moeten gebeuren en er zaken die belangrijk zijn, maar niet direct kunnen worden opgepakt. Het is zaak daarin steeds de juiste balans te vinden.

Andere manier van aansturen

Er zijn steeds minder managers, hoofden en coördinatoren. De managers die er nog zijn, sturen vaak veel medewerkers aan. Dit doen ze op hoofdlijnen en daardoor verschuift de focus van processen en taken, naar resultaten. Een ontwikkeling die hierbij een rol speelt, is ‘het nieuwe werken’. Hierdoor zitten medewerkers niet meer op vaste tijden op een vaste plek. Resultaatgericht werken is noodzakelijk geworden. Dit vraagt om een andere houding van zowel leidinggevenden als medewerkers.

Professionalisering

Het goede nieuws is dat de professionalisering bij woningcorporaties nu eindelijk goed op gang is gekomen. Deze stond al sinds de brutering van 1995 op de agenda, maar daar kwam lange tijd maar weinig van terecht. De reden hiervan was dat de echte noodzaak ontbrak, maar gelukkig is de vrijblijvendheid is er nu wel vanaf. Ik merk in mijn werk als trainer dat cursisten veel gemotiveerder zijn om te leren dan enkele jaren geleden. Ik kom steeds meer werknemers tegen die hun werk als uitdagend beschouwen en met enthousiasme die uitdaging op pakken. Paradoxaal genoeg worden woningcorporaties dankzij de huidige crisis steeds leukere organisaties om voor te werken.

Wilt u ook hoofd bieden aan alle veranderingen die op u af komen en hier een positieve draai aan geven bij uw dagelijkse werkzaamheden? Reageer op dit artikel en ontvang gratis toolkit no. 10: Ontwikkeltips voor de moderne corporatieprofessional (pdf).