Vragen? Meteen een afspraak maken? Stuur gerust een mail |harry@vactor.nl

Blog

De bezielde corporatie

Jaren geleden verzorgde ik een training Leefbaarheid voor zes wijkbeheerders van een woningcorporatie. De training verliep aanvankelijk nogal moeizaam. Vijf van de zes deelnemers zagen het niet meer zo zitten: ‘Dat hebben we al eens geprobeerd, dat werkt toch niet.’, ‘Het heeft geen zin om huurders aan te spreken op hun tuin, als onze verhuurmakelaars […]

Overlast aanpakken? Het is inderdaad nooit goed.

‘Het is ook nooit goed!’, verzuchtte een woonconsulente tijdens een training woonoverlast. ‘Als ik een melding grondig onderzoek, dan vindt mijn leidinggevende dat het teveel tijd kost en dat ik zakelijker moet zijn, maar als ik meteen doorverwijs naar buurtbemiddeling, dan neem ik de klacht niet serieus’.
Omgaan met overlastmeldingen
Omgaan met overlastklachten is één van […]