Vanaf januari 2020 sluit ik me aan als adviseur bij Vannimwegen. Na bijna 15 jaar werken als zelfstandige trainer en adviseur, kijk ik uit naar werken met collega’s. Dit is voor mij een mooie en ook spannende stap. Voor mijn klanten betekent het, dat je snel toegang hebt tot ervaren specialisten, organisatieadviseurs, vastgoeddeskundigen, kwartiermakers en reputatiedeskundigen. Als we dus nu nieuw beleid verzinnen om bewoners echt IN de organisatie te halen, helpen mijn collega’s en ik je om je organisatie ook echt te veranderen. In mijn nieuwe rol als adviseur bij Vannimwegen ga je me als weg naar de oplossing zien bij vragen als:

· Hoe kom je als corporatie tot zinvol overleg met huurders? Hoe betrek je hen bij plannen, hoe weet je wat er speelt en hoe stimuleer je ze ideeën en initiatieven aandragen? Voor hun buurt of complex, maar ook voor uw organisatie.

· Welke rol neem je als woningcorporatie als het gaat om leefbaarheid, hoe vul je die goed in en zorg je ervoor dat de woonkwaliteit op niveau komt of blijft? Wat vraagt dat van organisatie-inrichting? En hoe ziet het investeringsmodel eruit?

· Wat zijn gevolgen van de veranderende doelgroep voor de dienstverlening aan huurders en het beheer vanuit de corporatie? Misschien kunnen kwetsbare groepen toch ook veel zelf? En zo niet, welke structuur en dienstverlening is dan nodig?

· Hoe zorg je voor 70% instemming van huurders bij verduurzamingsprojecten? Wat vraagt dat van de organisatie van dergelijke projecten en van het contact met bewoners?

· Kunnen we de huurder weer opnieuw in de organisatie van de verhuurder aan het werk krijgen? Wat kunnen huurders doen en hoe verbinden we ze als collega?

Ik zet mijn eigen bedrijf Vactor op een laag pitje en stort me  vol overtuiging in een groep ervaren en ambitieuze adviseurs.