Vragen? Meteen een afspraak maken? Stuur gerust een mail |harry@vactor.nl

Werken bij een woningcorporatie

De bezielde corporatie

Jaren geleden verzorgde ik een training Leefbaarheid voor zes wijkbeheerders van een woningcorporatie. De training verliep aanvankelijk nogal moeizaam. Vijf van de zes deelnemers zagen het niet meer zo zitten: ‘Dat hebben we al eens geprobeerd, dat werkt toch niet.’, ‘Het heeft geen zin om huurders aan te spreken op hun tuin, als onze verhuurmakelaars […]

De Red-reflex

Corporaties maken een terugtrekkende beweging. Dat is niet alleen ingegeven door bezuinigingen. Veel professionals zijn er door schade en schande achter gekomen dat het geen blijvend effect heeft als zij de trekker zijn van activiteiten in wijken en buurten. Vaak verdwijnt het effect van dit soort acties al heel snel. Zo hoorde ik onlangs […]