Vragen? Meteen een afspraak maken? Stuur gerust een mail |harry@vactor.nl

Sociaal beheer

Overlast aanpakken? Het is inderdaad nooit goed.

‘Het is ook nooit goed!’, verzuchtte een woonconsulente tijdens een training woonoverlast. ‘Als ik een melding grondig onderzoek, dan vindt mijn leidinggevende dat het teveel tijd kost en dat ik zakelijker moet zijn, maar als ik meteen doorverwijs naar buurtbemiddeling, dan neem ik de klacht niet serieus’.
Omgaan met overlastmeldingen
Omgaan met overlastklachten is één van […]

De Red-reflex

Corporaties maken een terugtrekkende beweging. Dat is niet alleen ingegeven door bezuinigingen. Veel professionals zijn er door schade en schande achter gekomen dat het geen blijvend effect heeft als zij de trekker zijn van activiteiten in wijken en buurten. Vaak verdwijnt het effect van dit soort acties al heel snel. Zo hoorde ik onlangs […]